LED lighting industry | Industry hall Damen Shipyards (DS)

Verduurzaam je bedrijf!

Subsidie voor bedrijven

Zonnepanelen, laadpalen of ledverlichting? Voor het verduurzamen van jouw bedrijf kun je meerdere subsidies aanvragen. 

Heeft u een onderneming en wilt investeren in duurzaamheid, energiezuinige verlichting en/of CO2-reductie? Dan kunt u mogelijk gebruikmaken van de Energie-investeringsaftrek (EIA) voor bedrijven. Afhankelijk van de investering die u doet en de ledverlichting die u wilt laten installeren, kunt u een forse aftrek op uw fiscale winst tegemoetzien.

Belangrijk om in aanmerking te komen voor de EIA is of de voorgenomen led-verlichting aan de gestelde eisen op de Energielijst van de overheid staat. De eisen veranderen regelmatig.

 

Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vindt u steeds de laatste informatie en voorwaarden. Hier kunt u ook direct een online aanvraag voor de EIA doen.

 

Let er bij het aanschaffen van energiezuinige ledverlichting op dat u de opdrachtbevestiging met alle informatie en de uitsplitsing van de kosten goed bewaart. Zo kunt u bewijzen dat uw aanvraag aan de technische eisen voldoet en dat deze op tijd is ingediend. Vraag uw boekhouder of accountant om de regeling goed toe te passen in uw administratie.

 

Voor zakelijk gebruikte laadpalen zijn er verschillende mogelijkheden voor subsidie. U kunt mogelijk gebruikmaken van de Milieu-investeringsaftrek (MIA), de Willekeurige afschrijving milieu-investering (Vamil) of de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Bij deze subsidies profiteert u van een aftrekpost voor de fiscale winst. Sommige gemeenten bieden bovenop deze subsidies nog extra mogelijkheden.

 

Er worden wel eisen gesteld aan uw onderneming en aan de laadpalen zelf om aanspraak te maken op deze aftrekposten. Meer informatie over de regelingen kunt u vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

 

Vanzelfsprekend kan de installateur in uw regio u ook van informatie over toepasselijke regelingen voorzien.